Email: tranvankhang201981@gmail.com
Hotline

0979 48 48 55

Giờ làm việc

24h www.dietmoianhtuan.com

Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới 

           Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2001;

        Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

         Căn cứ thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

 

 

Phun thuốc phòng chống mối côn trình xây dựng mới 

 

1. Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình xây dựng mới.

 

 Để có các giải pháp phòng chống mối phù hợp với yêu cầu sử dụng, chất lượng xây dựng và điều kiện kinh tế cho phép, yêu cầu phòng chống mối cho công trình được chia thành 4 loại sau đây:

 1.1 Loại A - Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức cao, gồm các công trình đặc biệt, công trình cao tầng, công trình có niêm hạn sử dụng từ 100 năm trở lên như : các nhà bảo tàng, thư viện, lưu trữ, cơ quan, văn phòng, công trình văn hóa lịch sử, nhà sản xuất, nhà kho có chứa hoặc sử dụng các thành phẩm quý hiếm có chứa xen-lu-lô. 

1.2 Loại B - Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức khá, gồm các công trình có niêm hạn sử dụng từ 50 năm đến dưới 100 năm.

1.3 Loại C - Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức trung bình, gồm các công trình có niêm hạn sử dụng tù 20 năm đến dưới 50 năm, nhà ít tầng xây dựng ở vùng có mối hoạt động.

1.4 Loại D - Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức thấp gồm các công trình ít quan trọng xây dựng ở vùng địa lý không có mối hoạt động như nhà sản xuất, nhà kho làm bằng các vật liệu kết cấu không có chứa xen-lu-lô. Nhà có chứa hoặc sử dụng, gia công các vật liệu thành phẩm không chứa xen-lu-lô.

Công trình loại A, B là loại phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và trong thi công xây dựng. Công trình loại C là loại có thể xem xét cân nhắc áp dụng một phần các biện pháp chống mối nhưng chủ yếu phải xử lý thuốc phòng chống mối cho các bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí và hệ thống cửa bằng gỗ hoặc các vật liệu chứa xen-lu-lô. Công trình loại D là loại không áp dụng ngay các biện pháp phòng chống môi trong khi thiết kế, thi công xây dựng.

 

2. Khảo sát phát hiện và thiết kế phòng chống mối

 

 2.1 Khảo sát phát hiện mối

 

 Việc khảo sát phát hiện mối cho các công trình loại A,B,C phải do người có kiến thức cơ bản về đặc tính sinh học các giống, loài mối và kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống mối, biết xác định loại mối gây hại chủ yếu tại khu đất xây dựng công trình và nhận biết tình trạng mối hoạt động trong khu vực kế cận, như hướng dẫn tham khảo trong phụ lục A sau đây:

Để diệt mối và phòng chống mối hiệu quả trong các công trình xây dựng, nhà của, kho tàng thì việc đầu tiên là điều tra khảo sát để phát hiện mối trong các công trình, để từ đó đưa ra phương pháp diệt mối và phòng mối một cách hợp lý. Trong công trình có thể phát hiện một giống, nhưng cũng có thể phát hiện ra nhiều giống mối trong cùng một thời điểm điều tra. Theo kết quả điều tra mối ở Việt Nam thì mối phá hoại nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng và nhà cửa.

Khác với côn trùng cánh cứng, mối thuộc bộ cánh đều (cánh bằng) Isoptera, mối có biến thái không hoàn toàn, chỉ có 3 giai đoạn biến thái là trứng, ấu trùng và mối trưởng thành. Mối là côn trùng có tổ chức xã hội và đàn mối trưởng thành có những đẳng cấp: Mối vua, mối chúa, mối lính, mối hậu bị...mỗi đảng cấp có chức năng khác nhau.

 Nếu căn cứ vào thức ăn, phương thức lấy thức ăn, nơi ở của mối,...thì có thể chia mối phá hoại công trình xây dựng ra làm ba nhóm, để thuận tiện cho việc diệt mối và phòng mối.

 

1. Mối gỗ ẩm (còn gọi là mối nhà)

 

Đại diện cho nhóm này là giống Coptotermes thuộc họ Rhinotermitidae. Tổ mối các loài này thường sống ở dưới mặt đất, có khi ở trong các tấm panen, tổ mối có liên hệ với nguồn nước và đất, không có vườn nấm, mối tiêu hóa gỗ trực tiếp với sự hỗ trợ của vi sinh vật trong ruột mối. Để phát hiện giống mối này, nhờ những đường mui của chúng đắp trên mặt tường hoặc đường đất đùn ra từ kẽ nứt, khuyết tật của gỗ, quan sát thấy đường mui màu thẫm, ẩm thường có mối bên trong đi lại, nếu đường mối khô, hoặc bong ra thì ít khi phát hiện có mối bên trong. Cũng có thể dùng búa, tuốc-nô-vít gõ vào gỗ phát hiện ra tiếng kêu bục bục sẽ dự đoán có mối.

 

Mối gỗ ẩm

 

Mối gỗ ẩm 

 

2. Mối gỗ khô

 

Trong nhóm này điển hình là giống mối gỗ khô (Crytotermes) thuộc họ Kalotermitidae hại gỗ nghiêm trọng. Giống mối gỗ khô làm tổ trong gỗ đã khô và lấy thức ăn trong tổ mà nó sống, tổ mối không có đường mui, không có liên hệ với nguồn nước và đất, trong tổ mối không có vườn nấm và tiêu hóa gỗ trực tiếp nhờ vi sinh vật trong ruột mối. Lỗ vũ hóa là những lỗ tròn đơn giản, bình thường bị bịt kín, khi vũ hóa hoặc lúc tống phân ra ngoài, mối gậm vứt bỏ chất bịt kín ấy đi.

Dựa vào phân mối thải ra của giống mối này mà chúng ta phát hiện ra mối gỗ khô, phân của giống mối này chất lại thành đống cát, từ đỉnh đống cát này chiếu thẳng đứng lên phía trên có cấu kiện gỗ ta sẽ phát hiện ra tổ mối gỗ khô, phân mối là những viên hình tròn, rời nhau như hạt kê, rất dễ phát hiện.

 

3. Mối đất

 

Đại diện của phân nhóm này là các giống Odontotermes thuộc họ Termitidae. Các loài trong phân nhóm này thường ăn các loại gỗ đã mục một phần và loại nấm có ở vườn nấm trong tổ mối, đường mui to có khi liên kết với nhau thành mảng lớn, tổ mối có nắp phòng đợi bay, tổ mối của nhóm này có khi nằm chìm sâu trong lòng đất nên rất khó phát hiện, nhưng cũng có khi nổi trên mặt đất hoặc có khi nửa nổi nửa chìm rất dễ phát hiện, trong khi khảo sát chúng ta cần chú ý như sau:

Nếu tổ mối có nắp phòng đợi bay thì tìm và đánh dấu nơi xuất hiện nắp phòng đợi bay, khi cần đào tổ mối này thì từ nắp phòng đợi bay mà đào để tìm đến tổ chính. Chú ý là nắp phòng đợi bay thường xuất hiện vào tháng 2 đến tháng 6, có khi sớm hơn, có khi muộn hơn thùy theo loài và khi hậu từng nơi, cần phải đnahs dấu vì sau cơn mưa nắp phòng đợi bay có thể mất đi.

    Khi đã phát hiện được tổ mối thì đào hoặc khoan lỗ, rồi bơn thuốc phòng chống mối hoặc xông hơi để diệt đàn mối. 

    Khảo sát phải xem kỹ các nhà hiện có trên cùng khu đất có điều kiện tương tự.

    Sau khi khảo sát phải có báo cáo tóm tắt về các loài mối chủ yếu đang hoạt động trên khu đất, tên giống và loài cụ thể.

 

2.2 Thiết kế phòng chống mối 

 

Thiết kế phòng chống mối cho các loại công trình A,B,C tùy mức độ khác nhau, nhưng tối thiểu phải bao gồm:

2.2.1 Báo cáo tình hình mối phá hoại

2.2.2 Biện pháp xử lý diệt mối, dọn gốc cây, rễ cây, và rác có chứa xen-lu-lô.

2.2.3 Tùy theo điều kiện, chọn một trong hai phương pháp là: phòng chống mối bằng phườn pháp kết hợp hoặc phòng chống mối bằng thuốc.

2.2.4 Dự kiến kế hoạch và thời điểm thực hiện các công viêc phòng phòng và diệt mối trước khi khởi công phá dỡ và kế hoạch thực hiện thi công phòng chống mối kết hợp với thi công xây dựng, nhất là tại các thời điểm thi công móng tường, móng nền nhà tầng trệt hoặc tầng hầm nấu có.

 2.2.5 Sơ đồ phòng chống mối cho cồng trình bao gồm các phần việc như: Xử lý mặt nền, xử ly chân tường, hàng rào phòng mối bên trong và bên ngoài....

 

 3. Phòng chống mối bằng phương pháp kết hợp

 

3.1 Quy định chung cho các loại công trình

 3.1.1 Khi khi thi công móng và nền phải lấy hết các tấm ván khuôn, không để sót lại các mảnh ván hoặc gỗ vụn, mùn cưa, dăm bào, giấy, bao xi măng xung quanh móng, mặt nền, các khe lún hoặc khe co dãn của các chân tường. Các khe giữa của các tường đôi hoặc cột đôi của hai đơn nguyên, nếu đổ bê tông tại chỗ phải dùng các vật liệu không có chứa xen-lu-lô để chèn (như tấm vữa, chất dẻo v.v...), phòng khi không lấy ra được sẽ tạo thành nơi trú ngụ và đường đi của mối thâm nhập lên các tầng. Nếu dùng ván gỗ để chèn thì phải xử lý ngâm tẩm thuốc phòng chống mối trước khi dùng.

3.1.2 Khi dùng gỗ, tra làm kết cấu chịu lực hoặc làm các bộ phận trang trí, làm cửa và khung cửa, các bộ phận đó phải xử lý /9ngaam, tẩm, phun, quyét) thuốc phòng chống mối hoặc thuốc bảo quản lâm sản trước khi dùng sơn hoặc Vécni. Trường hợp có cắt, gọt, gia công thêm thì các bộ phận đó phải được xử lý bổ sung. Nếu là gỗ thuộc nhóm không cần xử lý bảo quản thì thành phẩm, nhưng có lần gỗ dác thì phải xử lý như gỗ thuộc nhóm cần xử lý bảo quản. Trong trường hượp gỗ thuộc nhóm không cần xử lý bảo quản nhưng dùng ở những nơi ẩm ướt cũng phải được xử lý bảo quản.

3.2 Đối với công trình loại C ngoài yêu cầu trong 6.1, trên toàn bộ mặt tường móng và toàn bộ mặt nền nhà (tức trên lớp gạch vỡ đầm chặt, dưới lớp vữa lát nền nhà tầng trệt hoặc tầng hầm nếu có) phải trải kín đều một lớp vữa xi măng cát vàng có cường độ không nhỏ hơn 10 MPa với chiều dày không nhỏ hơn 30mm, đồng thời phải trát một khoảng cao từ mặt nền nhà lên tới bậu của sổ tầng trệt phía mặt trong và mặ ngoài tường bằng lớp vữa xi măng cát vàng nói trên để chống mối làm đường mui đi bên trong tường.

3.3 Đối với công trình loại B, phải đáp ứng các yêu cầu ở 3.1, 3.2 và các yêu cầu bổ sung sau:

 3.3.1 Phải tăng cường thêm một lớp bê tông đá dăm có cường đọ không nhỏ hơn 20 MPa, với chiều dày không nhỏ hơn 70mm trải kín đều trên lớp vữa xi măng cát vàng đã nêu ở 3.2.

3.3.2 Những nơi có đường cáp hoặc đường kỹ thuật ngầm đi lên mặt nền phải đặt trong đoạn ống cứng, bên trong đoạn ống cứng đó phải đổ kín bằng vữa bi tum nóng. Khi thi công nền tầng trệt hoặc tầng hầm nếu có, phải đảm bảo chèn vữa bê tông kín khắp xung quanh các loại đường ống đi qua nền.

3.3.3 Tại các chân khung cửa tầng trệt, khi chôn xuống đất nền phải đảm bảo có lớp bê tông bao kín xung quanh và bên dưới chân khung cho tới cốt 0-0 của mặt nền, với chiều dày của lớp đó không nhỏ hơn 50mm. Trường hợp có điều kiện nên sử dụng bằng các cốc thép không gỉ có chiều dày tối thiểu 1mm, chiều cao bằng khoảng chân khung chôn xuống mặt nền nhà và được chèn kín bằng vữa xây sau khi định vị khuân cửa.

3.4 Đối với công trình loại A, phải đáp ứng các yêu cầu nêu ở 3.1, 3.2, 3.3.2

3.4.1 Đối với loại nhà sàn có tần chân cột để trống hoàn toàn, tầng chân cột phải có chiều cao thông thoáng kể từ mặt nền xi  măng cát vàng đến mặt dưới của kết cấu sàn không nhỏ hơn 0,8m để có thể tới kiểm tra mọi điểm dưới nền nhà. Trong trường hợp có điều kiện lên làm cao tầng chân cột từ 1,7m - 3m để có thể tới kiểm tra dễ dàng hơn.

 3.4.2 Trong trường hợp không thể làm nhà sàn trống chân cột, mà phải sử dụng tầng trệt, cũng như trường hợp phải thiết kế sử dụng tầng hầm, thì phải tăng cường cách li bằng bê tông có cột liệu đá granit với chiều dày đồng đều 70mm cho toàn bộ sàn tầng trệt, hoặc cho toàn bộ sàn tầng hầm và tường tầng hầm (phần chìm dưới mặt đất có kết cấu bên ngoài tiêp xúc với đất nền, khi có sử dụng một hoặc nhiều tầng hầm). 

          Quy cách của cốt liệu đá granit dùng cho bê tông này như sau:

        - Đồng nhất về cỡ hạt và kích thước từ 2,4mm đến 1,7mm, sạch, 100% lọt qua cỡ sàng 2,4mm, và dưới 10% lọt qua cỡ                sàng 1,8mm;

        - Khối lượng thể tích không nhỏ hơn 2,6kg/dm³;

        - hàm lượng ẩm (7±1)%.

3.4.3 Lớp trát mặt trong tầng hầm, cũng như lớp trát mặt trong và mặt ngoài tầng trệt phải dùng vữa xi măng cát vàng có cường độ không nhở hơn 5MPa.

 3.4.4 Nếu điều kiện cho phép, đối với công trình đặc biệt quan trọng khi có sử dụng tầng hầm, nên bố trí thêm lớp thép không gỉ, hoặc lớp đồng giữa lớp lót bê tông cát vàng với lớp bê tông đá granit. Chiều dày của lớp thép hoặc đồng không nhở hơn 0,5mm. Các chỗ nối của các tấm phải được hàn kín đảm bảo vừa ngăn ngừa mối vừa chống thấm cho các tầng hầm.

3.4.5 Ở các chỗ chia cắt đơn nguyên của nhà cũng như dọc theo các khe lún, khe co dãn, không được thiết kế gần sát nhau, phải đảm bảo khoảng cách giữa các mặt tường đối diện với các đơn nguyên gần nhau, hoặc mặt đối diện của hai dãy cột thuộc các phần gần nhau, khppng nhỏ hơn 500mm.

3.4.6 Tại các chân cột, phải đặt các mũ chụp hình khay úp bằng thép không gỉ để ngăn mối, với chiều dày tối thiểu 0,5mm. hoặc bằng đồng dày tối thiểu 0,4mm ở độ cao thích hợp cách mặt nền hoàn thiện tầng trệt hoặc tầng hầm nếu có, tối thiểu là 75mm. Đồng thời trên toàn bộ mặt móng và các cột bổ trụ cũng phải đặt dải băng thép có độ dày, tiết diện và có độ cao như đối với mũ chụp cho cột. Dải băng thép phải liên tục, tại các chỗ nối phải được hàn kín.

3.5 Khi thi công các phần việc phòng chống mối bằng phương pháp kết hợp, chủ đầu tư xây dựng công trình có thể giao cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhưng phải có thiết kế phòng chống mối được phê duyệt, có hợp đồng, có giám định từng phần và có biên bản nghiệm thu, đặc biệt ở các phần khuất kín.

Thiết kế phòng chống mối bằng phương pháp kết hợp phải do các đơn vị có chức năng phòng chống mối làm tư vấn thiết kế.

3.6 Đối với các công trình đặc biệt quan trọng nên bố trí hệ thống lưới thép ngăn mối trên lớp đất đầm chặt, trước khi đặt các tấm bê tông hoạc đổ lớp bê tông nền. Lớp lưới phải tiếp giáp với các đường móng, các cột, có sợi thép đan với đường kính 0,18mm, cỡ lớn tối đa của mắt lưới 0,66mm x 0,45mm.

 

4. Phòng chống mối bằng thuốc

 

4.1 Trước khi thi công phòng chống mối cho công trình, các bên chủ đầu tư xây dựng côn trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thi công phòng chống mối cần có văn bản phối hượp về tiến độ để phát huy hiệu quả và để côn việc không chồng chéo lên nhau.

4.2 Khi đào nắp nền, nếu phát hiện có tổ mối trên khu đất phải đào cho tới tổ mối, xử lý thuốc diệt mối vào vị trí và vào phần đất đắp. Công việc này phải làm xong trước các công việc san nền và làm móng.

4.3 Khi thi công phòng chống mối phải loại bỏ các vật liệu có chứa xen-lu-lô đã nêu ở 3.1.1.

4.4 Những phần việc phòng chống mối của phương pháp dùng thuốc cụ thể như sau: 

 

4.4.1 Hàng rào ngầm phòng mối bên trong:

 

Tạo hỗn hợp thuốc với đất lập thành mảng trướng ngại vật theo phương thẳng đứng bao quanh liên tục theo tường móng phía trong công trình, nhằm bổ sung, ngăn ngừa mối từ dưới đất lên công trình. 

Biện pháp xử lý

- Với thuốc dạng lỏng đào rãnh sát chân tường rộng khoảng 30cm sâu 10cm, tạo lỗ sâu từ 15cm - 25cm, số lượng lỗ từ 15 lỗ - 20 lỗ/m² của rãng, hàng lỗ thứ nhất cách chân tường móng 5cm (nếu là đất cát, đất xốp thuốc có thể tự thấm xuống, không phải tạo lỗ), sau đó đổ dung dịch thuốc xuống mặt rãnh và lỗ rồi lấp lại.

- Đối với dạng bột: Đào rãnh sát chân tường rộng khoảng 30cm, sâu từ 30 - 40cm kể từ mặt lớp đất hoàn thiện đất đào nên được trộn đều với thuốc bột sau đó lấp lại. Ở nơi đất đá, gạch vỡ được phép dải thuốc theo từng lớp cách nhau từ 5cm - 7cm.

 

4.4.2 Xử lý mặt nền:

 

Dùng thuốc phòng chống mối tạo thành lớp chướng ngại vật theo phương nằm ngang trên mặt đất nền nhằm ngăn ngừa mối từ dưới đất chui lên hoặc chui xuống trú ngụ, làm tổ.

Biện pháp xử lý: 

- Với thuốc dạng lỏng: Tưới hoặc phun dung dịch đều trên mặt nền đất trước khi đỏ lớp vữa bê tông ;

 

Phun thuốc phòng chống mối xử lý mặt nền

 

Phun thuốc phòng chống mối xử lý mặt nền

 

- Với thuốc dạng bột: Dải và san đều thuốc trên mặt nền đất trước khi đổ vữa bê tông;

* Những nơi có đường ống (điện, nước,...) xuyên qua mặt nền thì quanh cổ ống (chỗ tiếp giáp với mặt nền) phải được bổ sung thêm thuốc phòng chóng mối, lượng dung dịch thuốc cho một cổ ống tối thiểu cũng phải bằng lượng dung dịch thuốc xử lý cho 1m² mặt nền.

 

4.4.3 Hàng rào ngầm phòng mối bên ngoài: 

 

Tạo hỗn hợp thuốc với đất làm thành mảng trướng ngại vật thẳng đứng bao quanh liên tục theo chân tường móng phía ngoài công trình nhằm ngăn ngừa mối từ các vùng lân cận xâm nhập vào công trình.

Biện pháp xử lý:

- Với thuốc dạng lỏng; Ở độ cao mặt sân tiếp giáp với phần ngoài công trình đào một lớp đất từ 5cm - 10cm rộng khoảng 50cm sau đó tạo lỗ đường kính từ 1cm - 2cm sâu khoảng từ 30 - 40cm, số lượng từ 15 - 20 lỗ/m² của rãng, hàng lỗ thứ nhất cách chân tường móng 5cm (nếu là đất cát, đất xốp, thuốc có thể thẩm thấu xuống không phải tạo lỗ), đổ dung dịch thuốc đều trên bề mặt hào với các lỗ rồi lấp đất, sau cùng tưới hoặc phun lên trên mặt hàng rào một lớp dung dịch thuốc;

- Với thuốc dạng bột: Đào hào quanh phía ngoài sát mặt tường móng công trình. Hòa rộng 50cm, sâu từ 60 - 80cm, đất đào lên được trộn đều với thuốc bột rồi lấp đất lại. Ở nơi đất đá, gạch vỡ được phép dải thuốc theo từng lớp cahcs nhau từ 5cm - 7cm. 

 

4.4.4 Xử lý chân tường trong, ngoài công trình và phần tiếp giáp với các khuân cửa gỗ:

 

Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun vào mặt chân tường trước khi chát vữa trong ngoài công trình và phần tường tiếp giáp với khuân cửa gỗ, tạo thành màng kín, nhằm ngăn ngừa mối đi giữa lớp vữa và gạch lên công trình. Chiều cao xử lý chân tường là từ sàn đến bậu cửa sổ.

Đối với các công trình quan trọng như bảo tàng, thư viện, các kho chứa vật liệu, tài liệu chứa xen-lu-lô... phải dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun lên toàn bộ mặt tường phía trong của công trình.

Biện pháp xử lý: Chỉ dùng thuốc dạng lỏng: Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun sương từ 2 lần - 3 lần lên mặt chân tường, mặt phần tường tiếp giáp với khuân cửa gỗ, mỗi lần cách nhau từ 15 - 20 phút bằng bình phun áp lực. 

 

4.4.5 Xử lý các mặt tường trong của tầng hầm: 

 

Biện pháp xử lý: Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun lên các mặt tường trong và tường ngăn tạo thành màng kín trước khi trát vữa nhằm ngăn ngừa mối đi lại và trú ngụ ở phía trong tầng hầm.

 

Phun thuốc chống mối dạng lỏng lên các mặt tường trong của tầng hầm

 

Phun thuốc chống mối dạng lỏng lên các mặt tường trong của tầng hầm

 

4.4.6 Xử lý sàn tầng hầm và sàn tầng trệt: 

 

Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun lên mặt sàn trước khi láng bề mặt hoặc lát ngạch nhằm ngăn ngừa mối đi lại hoặc trú ngụ trong sàn tường hầm và tầng trệt. 

Nếu công trình có nhiều tầng hầm thì tất cả các mặt sàn này đều phải xử lý. 

Biện pháp xử lý: Chỉ dùng thốc dạng lỏng tưới, hoặc phun đều từ 2 - 3 lần. 

 

4.4.7 Bảo quản các kết cấu gỗ và vật liệu chứa xen-lu-lô:

 

 Ngâm tẩm hoặc phun, quyét thuốc phòng chống mối hoặc thuốc bảo quản lâm sản lên tất cả các bề mặt của kết cấu gỗ và vật liệu chứa xen-lu-lô nhàm ngăn ngừa, tiêu diệt mối, mọt, nấm, mốc phá hoại kết cấu và vật liệu nói trên.

Biện pháp xử lý: "Như đã quy định trong 3.1.2".

 

Tham khảo thêm:

 

Giá chống mối công trình xây dựng

Dịch vụ phòng chống mối

Phòng chống mối cho công trình xây dựng

Dịch vụ diệt mối 

Phòng mối 

Thuốc chống mối

Thuốc chống mối mọt 

 

======================================================

 

Trung tâm diệt mối và côn trùng Anh Tuấn

 

Địa chỉ :Số 9 ,ngõ 181 - Xuân Thủy - Cầu Giấy Hà Nội

 

Điện thoạiv(Zalo) : 0979484855

 

Email : tranvankhang201981@gmail.com  

 

Website : dietmoianhtuan.com Diệt Mối Như Thế Nào Diệt Mối Như Thế Nào
Diệt mối như thế nào? Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ diệt mối nhưng lại sử dụng các phương pháp diệt mối khác nhau. Để xử lý mối tận...
Mối Trông Như Thế Nào Mối Trông Như Thế Nào
Mối trông như thế nào? Mối là loài côn trùng trông rất nhỏ bé, mối thợ có màu trắng sữa, mối lính có thân màu trắng sữa và đầu màu vàng, trên đầu có hai...
Nằm Mơ Thấy Con Mối Là Điềm Gì Nằm Mơ Thấy Con Mối Là Điềm Gì
Nằm mơ thấy con mối là điềm gì? Hiện nay các chuyên gia nghiên cứu về loài mối cho biết về thực tế khi bạn phát hiện thấy trong ngôi nhà, cơ quan, công ty,...đang...
Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Bắc Từ Liêm Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Bắc Từ Liêm
Cửa hàng bán thuốc diệt mối tại quận Bắc Từ Liêm chuyên cung cấp các loại thuốc diệt mối, mọt ruồi, muỗi, kiến, gián, bọ chét, ve chó, bọ mạt, rệp giường,...
Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hai Bà Trưng Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hai Bà Trưng
Cửa hàng bán thuốc diệt mối tại quận Hai Bà Trưng chuyên cung cấp các loại thuốc diệt mối, mọt ruồi, muỗi, kiến, gián, bọ chét, ve chó, bọ mạt, rệp giường,...
Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hoàng Mai Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hoàng Mai
Cửa hàng bán thuốc diệt mối tại quận Hoàng Mai, Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp, chính hãng, giá cả cạnh tranh. Công ty diệt mối và côn trùng Anh Tuấn là đơn vị...
Dịch Vụ Diệt Mối Uy Tín Tại Huyện Phong Thổ Dịch Vụ Diệt Mối Uy Tín Tại Huyện Phong Thổ
Công ty diệt mối Anh Tuấn chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối uy tín tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Là một trong những đơn vị đi đầu và có trên 20 năm kinh...
Diệt Mối Tận Gốc Giá Rẻ Tại Huyện Mường Tè Diệt Mối Tận Gốc Giá Rẻ Tại Huyện Mường Tè
Công ty diệt mối và côn trùng Anh Tuấn chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối tận gốc giá rẻ tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đơn vị có trên 20 năm kinh nghiệm...
Dịch vụ diệt mối tận gốc tại thành phố Lai Châu Dịch vụ diệt mối tận gốc tại thành phố Lai Châu
Dịch vụ diệt mối tận gốc tại thành phố Lai Châu uy tín, chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Cam kết diệt mối tận gốc an toàn, hiệu quả cao,...
Dịch Vụ Diệt Mối Uy Tín Tại Huyện Đông Hưng Dịch Vụ Diệt Mối Uy Tín Tại Huyện Đông Hưng
Dịch vụ diệt mối uy tín tại huyện Đông Hưng chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối, phòng chống mối mọt, diệt chuột, phun muỗi, ruồi, kiến, gián, rệp, phun khử...
Diệt Mối Tại Huyện Pác Nặm Diệt Mối Tại Huyện Pác Nặm
Diệt mối tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với các chuyên gia cố vấn đầu ngành và đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu...
Công Ty Diệt Mối Tại Nhà Ở Huyện Ngân Sơn Công Ty Diệt Mối Tại Nhà Ở Huyện Ngân Sơn
Công ty diệt mối tại nhà ở huyện Ngân Sơn uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng cao. Là đơn vị có trên 19 năm kinh nghiệm diệt mối, phòng chống mối cho tất cả...
Công Ty Diệt Mối Công Ty Diệt Mối
Công ty diệt mối Anh Tuấn uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối, phòng mối, diệt côn trùng, phun khử khuẩn với giá cả...
Diệt Mối Tại Sơn Tây Diệt Mối Tại Sơn Tây
Diệt mối tại Sơn Tây là công ty diệt mối Anh Tuấn đi đầu trong lĩnh vực diệt mối và phòng chống mối. Đứng top 5 các công ty diệt mối uy tín nhất tại Việt...
Thuốc Diệt Mối Tại Thị Xã Sơn Tây Thuốc Diệt Mối Tại Thị Xã Sơn Tây
Cửa hàng thuốc diệt mối tại thị xã Sơn Tây chuyên cung cấp thuốc diệt mối chính hãng, giá rẻ, chất lượng cao. Công ty diệt mối và côn trùng Anh Tuấn nhận...
Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hà Đông Cửa Hàng Bán Thuốc Diệt Mối Tại Quận Hà Đông
Cửa hàng bán thuốc diệt mối tại quận Hà Đông chuyên cung cấp các loại thuốc diệt mối, diệt côn trùng uy tín, chính hãng, giá tốt. Với kinh nghiệm xử lý diệt...
Top 8 cách diệt mối tại quận Cầu Giấy Top 8 cách diệt mối tại quận Cầu Giấy
Top 8 cách diệt mối tại quận Cầu Giấy chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả: Diệt mối theo phương pháp lây truyền, diệt mối theo phương pháp dùng bả, diệt mối cánh,...
Diệt mối giá rẻ tại phường Dịch Vọng Diệt mối giá rẻ tại phường Dịch Vọng
Diệt mối giá rẻ tại phường Dịch Vọng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội. Chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối, phòng chống mối, phun muỗi, diệt chuột....
Dịch Vụ Diệt Mối Giá Rẻ Tại Huyện Cần Giuộc Dịch Vụ Diệt Mối Giá Rẻ Tại Huyện Cần Giuộc
Công ty diệt mối Anh Tuấn chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối giá rẻ tại huyện Cần Giuộc uy tín, chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh hàng đầu tại tỉnh Long An. Quý...
Dịch Vụ Diệt Mối Tận Gốc Tại Huyện Thủ Thừa Dịch Vụ Diệt Mối Tận Gốc Tại Huyện Thủ Thừa
Công ty diệt mối Anh Tuấn chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối tận gốc tại huyện Thủ Thừa uy tín, chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh hàng đầu tại tỉnh Long An....
Dịch Vụ Diệt Mối Tận Gốc Tại Huyện Châu Thành Dịch Vụ Diệt Mối Tận Gốc Tại Huyện Châu Thành
Công ty diệt mối Anh Tuấn nhận cung cấp dịch vụ diệt mối tận gốc tại huyện Châu Thành cho tất cả các huyện bao gồm: thị trấn Tầm Vu, xã Hiệp Thạnh, Hoà...
Giống Mọt Hại Gỗ Diapus Chapuis 1866 Giống Mọt Hại Gỗ Diapus Chapuis 1866
Giống mọt hại gỗ Diapus Chapuis 1866: Phân bố ở trung tâm châu Phi, Madagascar, Đông phương: Từ Đài Loan cho đến đông Australia, New Brittain, Samoa và Fiji.
Giống Mọt Carchesiopygus Schedl 1939 Giống Mọt Carchesiopygus Schedl 1939
Giống Mọt Carchesiopygus Schedl 1939: thân hình trụ màu nâu, đốt háng chân sau bình thường, đốt bụng thứ 4 rõ ràng. Giống này phân bố ở vùng Đông phương, ở Việt...
Giống Mọt Periommatus Chapuis 1866 Giống Mọt Periommatus Chapuis 1866
Giống mọt Periommatus Chapuis 1866: Thân hình trụ, màu nâu hoặc nâu thẫm, xúc biện môi dưới 3 đốt. Mắt kép hình quả thận, rộng chiều ngang thát ở phía trước...
Dịch Vụ Phun Thuốc Diệt Muỗi Tại Quận Hoàng Mai Dịch Vụ Phun Thuốc Diệt Muỗi Tại Quận Hoàng Mai
Dịch vụ phun thuốc diệt muỗi tại quận Hoàng Mai cho tất cả các công trình xây dựng bao gồm: nhà ở, chung cư, khu đô thị, trung tâm thương mại, trường học, cơ...
Dịch Vụ Diệt Côn Trùng Uy Tín Tại Quận Hoàng Mai Dịch Vụ Diệt Côn Trùng Uy Tín Tại Quận Hoàng Mai
Dịch vụ diệt côn trùng uy tín tại quận Hoàng Mai, chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Công ty diệt mối Anh Tuấn là đơn vị đi đầu trong lĩnh...
Nằm Mơ Thấy Con Chuột Đánh Số Mấy Nằm Mơ Thấy Con Chuột Đánh Số Mấy
Một số anh tràng nghiện lô đề thì nếu mơ thấy con chuột thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ ngay ra cách tìm xem google chỉ xem nằm mơ thấy con chuột đánh số mấy? Nếu...

Địa chỉ

Số 9 ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Email

tranvankhang201981@gmail.com

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Diệt Mối Anh Tuấn

Hotline: 0979 48 48 55

Website: www.dietmoianhtuan.com

 

Facebook Youtube Google

 

Bản quyền thuộc về HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ DIỆT MỐI ANH TUẤN . Thiết kế bởi hpsoft.vn
messenger icon zalo icon
Call: 0979 48 48 55 Call: 0979 48 48 55